لغات مشابه
temporal bone : استخوان گيجگاه

temporal life : زيست شناسى : زندگى موقت

temporal lobe : روانشناسى : قطعه گيجگاهى

temporal maze : روانشناسى : ماز زمانى

temporal sign : روانشناسى : علامت زمانى

temporal tribunal : قانون ـ فقه : محاکم عرفيه

temporality : زود گذري

temporalize : بدفع الوقت گذراندن ،وقت گذراندن ،مطابق مقتضيات وقت عمل کردن ،تسکين دادن

temporalty : موقتا،بطور موقت

temporarily : موقتا

temporariness : موقتى بودن

temporary : موقتي , بي دوام , موقت

temporary data set : کامپيوتر : مجموعه داده موقتى

temporary error : کامپيوتر : خطاى موقتى

Temporary Government : دولت موقت

temporary hardness : شيمى : سختى موقت

temporary income : بازرگانى : درامد موقتى

temporary marriage : متعه

temporary road : عمران : راه موقت

temporary works : معمارى : کارهاى موقت

temporization : وقت گذرانى

temporize : دست بدست کردآن

temporizer : فرصت طلب ومسامحه کار

temprature : درجه

Temproil : تمپرويل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت تحليل دو بعدی ايرفويل هاي چند الماني به کمک روش پنل عددی
دانلود پاورپوینت آموزش الکترونیک
دانلود پاورپوینت بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان 3 تا 6 سال کودکستان ها
دانلود پاورپوینت در مورد الکتریسته جاری
دانلود پاورپوینت Ultrasonic Sensors
دانلود پاورپوینت بررسي جامع و كامل تا ثير بار در پايداري سيستم هاي قدرت
دانلود پاورپوینت بازي هاي پرورشي بومي و محلي
دانلود پاورپوینت واحد نگهداری و تعمیرات ساختمان وتاسیسات ایستگاه رادیویی ماهشهر
دانلود پاورپوینت آشنایی با مهندسی برق
دانلود پاورپوینت بازی های دبستانی
دانلود پاورپوینت آشنایی با تابلوهای فشار ضعیف
دانلود پاورپوینت بازی جوانمردانه
دانلود پاورپوینت در مورد الکترونیک دیجیتال منطق TTL
دانلود پاورپوینت درباره طلاق و عوامل آن
دانلود پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار
دانلود پاورپوینت درمورد نکاتی در بهره برداری پمپ ها
دانلود پاورپوینت درمورد نکاتی در بهره برداری پمپ ها
دانلود پاورپوینت درمورد نکاتی در بهره برداری پمپ ها
دانلود پاورپوینت درمورد نکاتی در بهره برداری پمپ ها
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 58 روز