صفحه اصلی

ten second rule
ورزش : قانون ¹ 1ثانيه در بسکتبال
کلمات مشابه

tenability : قابليت نگهداري

tenable : قابل تصرف , قابل مدافعه

tenacious : استوار , سرسخت , چسبنده

tenaciously : بطور محکم ،لجوجانه

tenacity : سرسختي

معنی ten second rule به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود تحقیق نقش ترافیک در تصادفات جاده ایی 15 ص
دانلود دانلود تحقیق نقش دولت در تجارت 15 ص
دانلود دانلود تحقیق نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تكوین جرم ( کار تحقیقی 1) 122 ص
دانلود دانلود تحقیق نقش و كاربرد انرژی هسته ای در كشاورزی 74 ص
دانلود دانلودت حقیق نقشه کشی در سیستم های مخابراتی
دانلود دانلود تحقیق نكاتی كه در تعمیر مانیتور باید توجه داشت 20 ص
دانلود دانلود تحقیق نكاح با غیر مسلمان 33 ص
دانلود دانلود تحقیق نگاهی به نرخ ارز 13 ص
دانلود دانلود تحقیق نگاهی به وظایف سردفتران 28 ص