صفحه اصلی

tenable
قابل تصرف , قابل مدافعه
کلمات مشابه

tenacious : استوار , سرسخت , چسبنده

tenaciously : بطور محکم ،لجوجانه

tenacity : سرسختي

tenacity coefficient : زيست شناسى : ضريب سختى

tenaculum : (طب )شريان گير،الت چسبنده

معنی tenable به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مقاله نیروگاه شهید بهشتی
دانلود هادیهای خطوط توزیع و انتقال
دانلود گزارش كارآموزی پیمانكاری برق در شركت فنی و مهندسی آرمان الكترونیك
دانلود گزارش كارآموزی در شركت قالبسازی فیكس
دانلود "گزارش كارآموزی بررسی نرم افزار،سخت افزار در شركت كامپیوتری"
دانلود "گزارش كارآموزی مهندسی کامپیوتر (سخت افزار،ACCESS )در شركت كامپیوتری"
دانلود گزارش كارآموزی پیرامون منابع تغذیه شامل ساختار منبع تغذیه وعیب یابی آن در شركت كامپیوتری
دانلود گزارش كارآموزی در شركت مترآب
دانلود گزارش كارآموزی ریخته گری در شرکت میل لنگ سازان