صفحه اصلی

tenacity coefficient
زيست شناسى : ضريب سختى
کلمات مشابه

tenaculum : (طب )شريان گير،الت چسبنده

tenancy : اجاره داري , مدت اجاره , مالکيت موقت

tenant : اجاره دار , مستاجر , متصرف بودن , اجاره نشين

tenant at will : قانون ـ فقه : متصرف به ميل و اراده مالک

tenant by curtesy : قانون ـ فقه : عنوان شوهر است که بعد از فوت زوجه اش در صورتى که از او فرزند مسلم الوراثتى داشته باشد که در زمان حيات زوجه متولد شده باشد مى تواند مادام العمر از ترکه غير منقول مشاراليه استفاده کند

معنی tenacity coefficient به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری تاریخچه جانشین پروری
دانلود مبانی نظری تئوری خاکستری
دانلود مبانی نظری سازمانهای بیمه
دانلود مبانی نظری مفهوم شناسی مهارت های مدیریتی
دانلود مبانی نظری تاریخچه خوش بینی
دانلود مبانی نظری خودپنداره تحصیلی
دانلود پاورپوینت انسان- طبیعت- معماری (پل Alamillo)
دانلود مبانی نظری انگیزش
دانلود مبانی نظری یادگیری الکترونیکی