صفحه اصلی

tenaculum
(طب )شريان گير،الت چسبنده
کلمات مشابه

tenancy : اجاره داري , مدت اجاره , مالکيت موقت

tenant : اجاره دار , مستاجر , متصرف بودن , اجاره نشين

tenant at will : قانون ـ فقه : متصرف به ميل و اراده مالک

tenant by curtesy : قانون ـ فقه : عنوان شوهر است که بعد از فوت زوجه اش در صورتى که از او فرزند مسلم الوراثتى داشته باشد که در زمان حيات زوجه متولد شده باشد مى تواند مادام العمر از ترکه غير منقول مشاراليه استفاده کند

tenant by sufferance : قانون ـ فقه : مستاجر به تقدير موجر

معنی tenaculum به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پیشینه پژوهش و مبانی نظری رفتار مصرف کننده
دانلود پیشینه پژوهش و مبانی نظری قیمت گذاری
دانلود پیشینه پژوهش و مبانی نظری تفكر استراتژیك
دانلود پیشینه پزوهش و مبانی نظری تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی
دانلود نقشه ویلا - شماره 1
دانلود نقشه ویلا - شماره 2
دانلود نقشه ویلا - شماره 3
دانلود نقشه ویلا - شماره 4
دانلود نقشه ویلا - شماره 5