صفحه اصلی

tenancy
اجاره داري , مدت اجاره , مالکيت موقت
کلمات مشابه

tenant : اجاره دار , مستاجر , متصرف بودن , اجاره نشين

tenant at will : قانون ـ فقه : متصرف به ميل و اراده مالک

tenant by curtesy : قانون ـ فقه : عنوان شوهر است که بعد از فوت زوجه اش در صورتى که از او فرزند مسلم الوراثتى داشته باشد که در زمان حيات زوجه متولد شده باشد مى تواند مادام العمر از ترکه غير منقول مشاراليه استفاده کند

tenant by sufferance : قانون ـ فقه : مستاجر به تقدير موجر

tenant for life : قانون ـ فقه : شخص داراى حق عمرى

معنی tenancy به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود نظریه های کارل مارکس
دانلود دانلود تحقیق در مورد نسبت دین و لیبرالیسم
دانلود دانلود تحقیق در مورد مسجد آفاق
دانلود مسائل نظام اجتماعی ایران بعد از سال 68
دانلود مداخله نظامی آمریكا در گرانادا
دانلود دانلود تحقیق در مورد تاریخ اسلام و رابطه آن با هنر و صنعت
دانلود تحقیق مُثُل افلاطون
دانلود ماموریت‌ اصلی‌ آقای‌ جرج‌ بوش‌
دانلود نسبت آینده لیبرالیسم با اندیشه عمل مهندس بازرگان