صفحه اصلی

tenant
اجاره دار , مستاجر , متصرف بودن , اجاره نشين
کلمات مشابه

tenant at will : قانون ـ فقه : متصرف به ميل و اراده مالک

tenant by curtesy : قانون ـ فقه : عنوان شوهر است که بعد از فوت زوجه اش در صورتى که از او فرزند مسلم الوراثتى داشته باشد که در زمان حيات زوجه متولد شده باشد مى تواند مادام العمر از ترکه غير منقول مشاراليه استفاده کند

tenant by sufferance : قانون ـ فقه : مستاجر به تقدير موجر

tenant for life : قانون ـ فقه : شخص داراى حق عمرى

tenant for years : قانون ـ فقه : شخص داراى حق رقبى

معنی tenant به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود تنظیم كننده های ولتاژ
دانلود مقاله درمورد ژنراتورها
دانلود بررسی فن آوری های صفحات نمایشگر
دانلود پیش بینی پیشرفت نانوتكنولوژی با كمك شاخص های علم و فناوری
دانلود تجزیه تحلیل پیچیدگی های صنعت تجارت الكترونیك
دانلود تحلیل مدارهای دیودی
دانلود با معماری خورشیدی آشنا شویم
دانلود پاورپوینت عناصر و جزئیات 1
دانلود تحلیل پردیس سینمایی ملت