صفحه اصلی

tenant at will
قانون ـ فقه : متصرف به ميل و اراده مالک
کلمات مشابه

tenant by curtesy : قانون ـ فقه : عنوان شوهر است که بعد از فوت زوجه اش در صورتى که از او فرزند مسلم الوراثتى داشته باشد که در زمان حيات زوجه متولد شده باشد مى تواند مادام العمر از ترکه غير منقول مشاراليه استفاده کند

tenant by sufferance : قانون ـ فقه : مستاجر به تقدير موجر

tenant for life : قانون ـ فقه : شخص داراى حق عمرى

tenant for years : قانون ـ فقه : شخص داراى حق رقبى

tenant from year to year : قانون ـ فقه : مستاجر يک ساله

معنی tenant at will به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود گزارش کارآموزی در شركت سبزینه وار
دانلود گزارش کارآموزی در شركت شیرآلات بهداشتی شیبه
دانلود گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات
دانلود گزارش کارآموزی در نیروگاه برق شازند
دانلود گزارش کارآموزی در نیروگاه توس
دانلود گزارش کارآموزی در واحد دو اتیل هگزانول مجتمع پترو شیمی اراك
دانلود گزارش کارآموزی ساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشكان
دانلود گزارش کارآموزی شرکت برق شهرستان جنوبی کرمانشاه
دانلود گزارش کارآموزی شركت برق منطقه ای باختر