صفحه اصلی

tenant by sufferance
قانون ـ فقه : مستاجر به تقدير موجر
کلمات مشابه

tenant for life : قانون ـ فقه : شخص داراى حق عمرى

tenant for years : قانون ـ فقه : شخص داراى حق رقبى

tenant from year to year : قانون ـ فقه : مستاجر يک ساله

tenant in fee simple : قانون ـ فقه : متصرف مطلق و دائمى و مادام العمر مال غير منقول که تصرفاتش به اخلاف وى نيز منتقل مى شود

tenantable repair : قانون ـ فقه : تعميراتى که بر عهده مستاجر است تعميرات جزيى عين مستاجره

معنی tenant by sufferance به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت انواع فازها در سیمان و تركیبات شیمیایی
دانلود پاورپوینت انواع نسوزها و کاربرد آنها
دانلود پاورپوینت بازدید از سیلو گندم قوچان
دانلود پاورپوینت بررسی رابطه سبکهای رهبری لیكرت با میزان رضایت شغلی دبیران مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی 84-83
دانلود "پاورپوینت بررسی عوامل محیطی، ویژگیهای اقلیمی و آب و هوایی"
دانلود پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر کاربرد کارت اعتباری تلفن همراه
دانلود پاورپوینت بررسی مسکن در دوره های مختلف
دانلود پاورپوینت بررسی وضعیت اسکان وتغذیه بازیهای آسیایی قطر و المپیک 2004 آتن
دانلود پاورپوینت بسته بندی گوشت