صفحه اصلی

tenant from year to year
قانون ـ فقه : مستاجر يک ساله
کلمات مشابه

tenant in fee simple : قانون ـ فقه : متصرف مطلق و دائمى و مادام العمر مال غير منقول که تصرفاتش به اخلاف وى نيز منتقل مى شود

tenantable repair : قانون ـ فقه : تعميراتى که بر عهده مستاجر است تعميرات جزيى عين مستاجره

tenantary : قانون ـ فقه : کليه مستاجرين يک ملک

tenantless : بدون مستاجر،(در مورد املاک )خالى ،اشغال نشده

tenantry : اجاره نشينى ،اجاره دارى ،کليه مستاجرين يک ملک

معنی tenant from year to year به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود ارزیابی رفتار تنش - كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خودكنترل
دانلود استفاده از باکتریهای مقاوم به اسید برای تولید اتانول از زباله خانگی
دانلود اصول شیمیایی حیات
دانلود افیولیت ها
دانلود الکل و انواع آن
دانلود انواع سنگهای آذرین
دانلود انواع فرآیندهای فیزیکی رسوب گذاری
دانلود ایستگاه هواشناسی كشاورزی كرج
دانلود اکتشاف و زمین شناسی