صفحه اصلی

tenant in fee simple
قانون ـ فقه : متصرف مطلق و دائمى و مادام العمر مال غير منقول که تصرفاتش به اخلاف وى نيز منتقل مى شود
کلمات مشابه

tenantable repair : قانون ـ فقه : تعميراتى که بر عهده مستاجر است تعميرات جزيى عين مستاجره

tenantary : قانون ـ فقه : کليه مستاجرين يک ملک

tenantless : بدون مستاجر،(در مورد املاک )خالى ،اشغال نشده

tenantry : اجاره نشينى ،اجاره دارى ،کليه مستاجرين يک ملک

tench : (ج.ش ).ماهى گول اب شيرين اروپا واسيا

معنی tenant in fee simple به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود تحقیق قانون محاسبات عمومی كشور 23 ص
دانلود دانلود تحقیق قاچاق و عناصر آن
دانلود دانلود تحقیق قاچاق و عوامل موثر در آن 17 ص
دانلود دانلود تحقیق قاچاق
دانلود دانلود تحقیق قتل عمدی 26 ص
دانلود دانلود تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص
دانلود دانلود تحقیق قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص DOC
دانلود دانلود تحقیق قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری 32 ص
دانلود دانلود تحقیق قوه قضائیه 40 ص