صفحه اصلی

tenantry
اجاره نشينى ،اجاره دارى ،کليه مستاجرين يک ملک
کلمات مشابه

tench : (ج.ش ).ماهى گول اب شيرين اروپا واسيا

tend : نگهدارى کردن از،وجه کردن ،پرستارى کردن ،مواظب بودن ،متمايل بودن به ،گرايش داشتن ،گراييدن ،ميل کردن

tend 1 : (وسايل چيزى را )فراهم کردن ،کمک کردن ،کشيده شدن ،منجر شدن ،مايل بودن

tend 2 : نگهدارى کردن از،توجه کردن ،پرستارى کردن ،مواظب بودن ،مواظبت کردن از

tend to : مايل بودن

معنی tenantry به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود احداث ساختمان بتنی
دانلود ساختمان اسكلت فلزی
دانلود گیف تصویری چگونه بدون دارو درد را از بین ببریم
دانلود مراحل اجرای ساختمان
دانلود اجرا و ساخت ساختمانهای یک طبقه بنایی و دو طبقه اسكلت بتن
دانلود اجزای سازنده فضای شهری
دانلود تاریخچه بودجه
دانلود آشنایی با چوب و معرق کاری
دانلود ارگونومی در محل کار