لغات مشابه
the deaf : کران ،کرها،مردم کر

the deceased : درگذشتگان ،مردگان

the deck was a : عرشه کشتى را اب فراگرفته بود

the deep : دريا،لجه ،عمق

the deep of night : دل شب

the defunct : شخص متوفى ،ان مرحوم

the deity : خدا،پروردگار

the departed : مردگان ،درگذشتگان

the desk : کار دفترى يا ادبى ياروحانى

the desk is piled with books : ميز از کتاب انباشته شده است ،کتابهادر روى ميزانبوه شده اند

the devil : امان ،راى

the die is cast : کارازکارگذشت

the direction to mecca : قانون ـ فقه : قبله

the disease threatens to sprea : اين ناخوشى خطر منتشر شدن دارد

the doctor bled me : دکتراز من خون گرفت

the doctor ordered an ointment : پزشک مرهم تجويز کرد

the document purports that : انچه از اين سند مفهوم ميشود اينست که

the dog wasled : سگ بند در گردن داشت ،سگ را بابندمى بردند

the door banged : درباصداى محکم و بلندى بهم خورد

the door sagged : در يک بر شد

the door swung open : دربازشد،در روى لولاى خودچرخيده است

the down appeared : سپيده دميد

the drak bay the moon : سگ بحاه عو عو ميکند

the drama : فن شبيه سازى ،تصنيف داستانهاى نمايشى

the dregs of the people : مردم پست

the drop the veil : تورى يانقاب خودراپايين انداختن ،روى خودراپوشيدن

the dual number : تثنيه

the dust panned out pootly : ان خاک زرد دادولى نه چندان زياد

the dying father said : پدر که درحال مردن بود گفت

the earth rotates arounditself : زمين گرد خود ميگرد د

the earthquake sufferers : زلزله زدگان ،زلزله ديدگان

the eastern question : مسئله خاور ( بويژه ترکيه)

the Elburz : البرز

the elder : پيشينيان ،بزرگان

the elect : برگزيدگان ،مقربان درگاه خدا

the end crowns all : کار راکه کرانکه تمام کرد

the end sanctifies the means : خوبى وبدى وسائل رسيدن بمقصودى پس از رسيدن به ان مقصودمعلوم ميشود

the enemy : نيروى دشمن ،کشتى دشمن

the english : انگليس ها،انگليسان

the English Channel : مانش

the ensving twelve months : دوازده ماه اينده

the entire property : تمامى ملک

the entire sum : تمامى مبلغ

the estimative faculty : قوه سنجش يا براورد

the ever lasting : خداى سرمد

the ever lasting fod : خداى ازلى و ابدى

the evil one : اهريمن ،شيطان

the executive : قانون ـ فقه : قوه مجريه

the exercised thier veto : قانون ـ فقه : انها حق وتوى خود را اعمال کردند

the exile : جلاى بابل

the f. : اعضاى هيئت پزشکى

the f. of a room : اثاثيه اطاق

the f. of a tree : برگهاى درخت

the f. of birds : پروازياپرش مرغان

the f. of the month : اول ماه ،غره ماه

the f. path : جاده پيش ياجلويى

the f. winter : زمستان اينده

the f. words : کلمات زيرين

the f.month : ماه روزه

the f.of adem : گناه يا انحراف ادم

the f.of rome : فتح رم ،تسخير رم

the f.of speech : قوه گويايى ياناطقه

the f.of the matter : حقيقت امر

the f.of the year : برگ ريزان

the face remains : مطلب همانست که هست ،فرق نميکند،حقيقت همانست

the fact that : به اينکه

the fair sex : جنس لطيف يعنى زن ،از ما بهتران

the fairses : جنس لطيف

the faithful : مومنين ،ايمان داران

the fallen : کشته شدگان ،کشتگان ،افتادگان( درجنگ)

the fancy : ....بازان ،مشت بازى

the fat is in the fire : اوقات تلخى پيش خواهدامد

the fat tail of a sheep : دنبه گوسفند

the fault lies with him : قانون ـ فقه : تقصير با اوست

the female sex : جنس ماده يا زن ،جنس اناث ،زنان ودختران

the fidgets : تشنج ،بيقرارى ،حالت عصبانى

the field is sown with seeds : درکشتزارتخم کاشته اند

the figure below : رقم زيرين

the finance minister is up : وزير ماليه( برخاسته ) سخن ميگويد

the finger of god : دست خدا،قدرت خدا

the fire : قانون ـ فقه : النار

the fire books of moses : اشعاريا کتابهاى پنجگانه توراه

the first day : نخستين رور،روزاول ،روزيکم

the first of all : اول همه ،نخستين همه

the first person : اول شخص ،نخستين شخص ،متکلم ،سخنگو،سخن شنو

the first two : دوتاى اول

the fish smacks of the tin : ماهى بوى حلبى را برداشته است

the five Holy ones : پنج تن

the five predicables : کليات پنچگانه ،کليات خمس ،جنس ،گونه ،فصل ،خاصيت ،عرص

the five senses : حواس پنجگانه

the flat of the hand : پهناى درست

the fleet : گنداب روسرپوشيده که برودخانه تامزميريزد

the flower withered : گل پژمرده شد

the food was smoked : خوراک بوى دود ميداد،خوراک بوى دود گرفته بود

the foreign office : قانون ـ فقه : وزارت خارجه

the forgiving : قانون ـ فقه : غفور

the forth bristled with guns : توپهاى ان در مانندسيخ هايى بودکه به هرسوراست شده باشد

the forties : سالهاى چل چلى از ¹ 4تا ¹ 5سالگى

the fountain of life : چشمه حيوان يازندگى

the four cardinal points : قانون ـ فقه : جهات اربعه

the four faculties : علوم چهارگانه

the four fundamental operation : چهارعمل اصلى( درحساب)

the four last things : مراحل چهارگانه ،اخرت

the four seas : درياهاى پيرامون بريتانيا

the four seasons : چهار فصل ،فصل هل( يافصول ) چهارگانه

the fraenum of the tongue : بندزيرزبان

the freak takes him : وسواس ميگيردش ،وسواسش ميگيرد

the free list : قانون ـ فقه : صورت کالاى بى گمرک

the french : فرانسوى ها

the frigid zone : منطقه افسرده ،منطقه منجمده

the front door : درجلو( ى) ،درورد

the full of the moon : ماه تمام ،بدر

the fullness of time : زمان کامل ،وقت معين ،وقت مقدر

the funds : قرضه دولتى ،سهام وام دولتى

the furniture of ones pocket : دارايى جيب( يعنى پول)

the future : جهان اينده ،دنياى ديگر،عقبى ،عاقبت

the fuzz on a quince : کرک روى به

the g. or refusal of anything : قبول يا ردچيزى

the galleys : اعمال شاقه ،کارهاى سخت

the gam blers bled him : قماربازان رگ اورازدند

the game is on : بازى داير است

the game is up : بازى تمام شد،بازى باخت

the garden provides food : باغ خوراک تهيه مى کند،باغ غذا( بما )ميدهد

the girl guardians : بزرگترهاى دختران

the girls : دخترهاى يک خانواده( چه شوهرکرده باشندچه شوهرنکرده باشند)

the girls of the period : دختران امروزى

the golden round : تاج زرين

the golden(or silver)key : کليد زرياسيم ،رشوه ،پاره

the goods are on order : کالا را سفارش داده ايم

the goods are orlie in pledge : کالا در گرو اوست

the goods in question : کالاى موردبحث

the Grand Najaf : نجف اشرف

the great : بزرگان

the great bear : دب اکبر

the great exhibition : نخستين نمايش بزرگ کالاکه درسال 1581 درلندن داده شد

the great inquest : روز داورى ،رستاخيز،روز قيامت

the great lakes : درياچه هاى پنجگانه

the greater lumen : خورشيد،نير اعظم

the greenish hue of blue : حالتى از رنگ ابى که به سبزى بزند

The Guardian : گاردين

the gun ranges two miles : توپ دو ميل تير رس دارد،توپ تادوميل راميزند

the Hague : لاهه

the hall seats one thousand : تالار هزار صندلى ميخورد،تالارهزارتن راجاميدهد

the handle of the face : بينى ،دماغ

the healing art : علم پزشکى ،طبابت

the heart beats : زدن قلب ،تپش

the heathen : ملتهاى کافريا بى دين

the hebrew : عبرانى ها،بنى اسرائيل

the hell with it : بجهنم

the hen incubates her eggs : مرغ روى تخم هاى خود خوابيده ازانهاجوجه در مياورد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

اقدام پژوهی چگونه می توانم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشم
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقویت کنم؟
پروژه اماده سایت سیستم انتخاب واحد دانشگاه با Asp.net
کسب درآمد آسان از طریق اینترنت در ایران
کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی
دانلود تحقیق الگوهای تعاملی در خانواده
مقاله آداب معاشرت در زندگی زناشویی
مقاله اصول اساسی در مسئله یابی و حل مسئله و عوامل موثر در کمک به تصمیم گیری صحیح
"مقاله اهمیت اصول و فنون مذاکره در مراودات اجتماعی ،روش های اصولی و ارکان مهم آن که در دنیای امروز سبب موفقیت در این عرصه می شوند"
مقاله تاریخچه علم آرگونومی و علل پیدایش این علم علل اهمیت آن و حیطه و گستره علم در زندگی روزمره
مقاله ابزار و تجهیزات مورد نیاز در تعمیر آبگرمکن
دانلود تحقیق ازدواج سفید پودمان مشاوره خانواده
اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس را در ناهید حل نمایم
اقدام پژوهی چگونه با دانش آموزانم انگیزه تلاش را در کلاس ریاضی پیدا کردیم؟
اقدام پژوهی چگونه اختلال در خواندن رضا را برطرف کنیم
اقدام پژوهی چگونه می توانم لکنت زبان دانش آموزم را بر طرف نمایم
دانلوداقدام پژوهی چگونه توانستم توانایی دانش آموزان را در حفظ اصطلاحات زیست افزایش دهم
دانلود اقدام پژوهی چگونه خلاقیت دانش آموزان کلاس اول را پرورش دادم
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانیم ترس محمود از آموزگار و کلاس درس را کاهش دهیم و شاید نهایتاً به طور کامل از بین ببریم