صفحه اصلی

thinness
لاغري , نازکي , نحيفي
کلمات مشابه

thinning : علوم مهندسى : رقيق گردانى

thinnish : نسبتا لاغر

thinnre : علوم هوايى : رقيق کننده

thiocarbonyl group : شيمى : گروه تيوکربونيل

thionic : گوگردى

معنی thinness به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب و استرس
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سیستم فعال سازی رفتاریbas
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمال کاری
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی