صفحه اصلی

this book is yours
اين کتاب مال شما ست
کلمات مشابه

this country breeds poets : اين کشورشاعر مى پرورد

this d. a week : يک هفته از امروز

this da y month : يک ماه ديگر از امروز

this day : امروز،اين روز

this duty precedes all others : اين وظيفه مقدم بر همه وظايف ديگر است

معنی this book is yours به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت استراتژی های انتقال تکنولوژی در کشورهای جنوب شرق آسیا
دانلود پاورپوینت درباره کنترل اتوماتیک
دانلود تحقیق درباره کنترل گر فازی
دانلود تحقیق درباره لیزر و کاربرد آن درصنعت