لغات مشابه
tin smelting plant : علوم مهندسى : کارخانه ذوب قلع

tin smith : حلبى ساز،اهن کوب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: