لغات مشابه
tin smith : حلبى ساز،اهن کوب

tin solder : علوم مهندسى : لحيم قلع

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: