صفحه اصلی

tiro
( )tyro(م.م ).نوچه ،نواموز،تازه کار،مبتدى ،کاراموز
کلمات مشابه

tiro or tyro : نوچه ،نواموز،تازه کار،مبتدى

tirocinium : دوره نواموزى ،مبادى

tirrill regulator : علوم مهندسى : ناظم ارتعاشى

tirtyfive pound weight throw : ورزش : مسابقه پرتاب چکش

tis : مختصرis ti

معنی tiro به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی فضای تجاری
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش های سنجش رضایت مشتری
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سواد مالی و رفاه مالی