صفحه اصلی

to breathe in air
دم فرو بردن
کلمات مشابه

to breathe ones last : نفس اخر راکشيدن

to breathe out air : دم براوردن

to breed in and in : پيوسته باخويشاوندان پيوندکردن ،باقوم وخويش وصلت کردن

to brew rebellion : توطئه شورش کردن

to bribe to silence : حق سکوت دادن

معنی to breathe in air به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود اصول برنامه ریزی و ساخت مجتمع های فرهنگی
دانلود دانلود پاورپوینت اخلاق پزشکی در اسلام
دانلود اصول کلی برای آرماتورگذاری و گره زدن
دانلود مقاله بررسی انواع خاک ها