صفحه اصلی

to bribe to silence
حق سکوت دادن
کلمات مشابه

to brighten up : روشن شدن ،بازشدن( هوا)

to brim over : لبريزشدن

to bring a bout : فراهم کردن ،بوقوع رساندن

to bring a bout by intrigue : بدسيسه يا پشت هم اندازى فراهم کردن

to bring a return : درامد دادن

معنی to bribe to silence به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر ICDL بخش دوم
دانلود کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر ICDL بخش سوم
دانلود کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر ICDL بخش چهارم
دانلود کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر ICDL بخش پنجم