صفحه اصلی

to bring forth
زاييدن ،موجب شدن ،مطرح کردن
کلمات مشابه

to bring forward : بصفحه ديگربردن

to bring good luck : خوش قدم بودن ،خوش يمن بودن ،شگون داشتن

to bring grist to the mill : نان دراب دارد

to bring home : حالى کردن ،ثابت کردن

to bring in : تازه اوردن ،ابداع کردن

معنی to bring forth به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی معماری 95
دانلود اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی هنرآموز کامپیتر سال 95
دانلود جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛چالشها و راه كارها
دانلود جریان دورانی در یك اقتصاد
دانلود جلوتر از زمان حركت كنید
دانلود جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شركت در اجتماع
دانلود جهانی شدن
دانلود جهانی شدن و توسعه پایدار
دانلود جهانی شدن یا جهانی سازی؟