لغات مشابه
to bring out in relief : برجسته يا روشن کردن

to bring through : خوب انجام دادن ،بهبودى دادن

to bring tl light : روشن کردن ،معلوم کردن

to bring to a stop : موقوف کردن ،بس کردن ،جلو( چيزى ) را گرفتن

to bring to a termination : بپايان رساندن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
:: دانلود پکیج کامل افزایش بازدید سایت 100%تضمینی
:: دانلود دانلود مقاله درمورد عوارض شکستگی هاو عوارض انها
:: دانلود چگونه شرکت دانش آموزان را در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت رونق ببخشم
:: دانلود دانلود مقاله درمورد فیزیولوژی متابولیسم
:: دانلود تحقیق درمورد قلب ما چه شکلی است و چگونه کار می کند؟
:: دانلود مقاله درمورد كاربرد میكروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی
:: دانلود دانلود چگونه وظایف و مسئولیت های خودم را در راستای معاونت اجرایی به صورت بهینه نهادینه سازم
:: دانلود دانلود چگونه فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر ترویج دهم
:: دانلود دانلود چگونه به کمک روش های فعال تدریس و مشارکت دانش آموزان در کار گروهی آنها را به درس مطالعات اجتماعی علاقه مند نمایم
:: دانلود دانلود چگونه ناهنجاریهای رفتاری دانش آموز طلاقم را كاهش یا از بین ببرم
:: دانلود دانلود چگونه مشکل چاقی را با انجام فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب برطرف نمایم