لغات مشابه
to cast down : خوارکردن ،بزمين زدن

to cast in one lot with others : باديگران سهيم شدن

to cast off : دورانداختن ،ول کردن

to cast oneself down prostrate : بخاک افتادن ،روبزمين ماليدن ،زمين بوسيدن

to cast the g. : بالا اوردن ،قى کردن ،بيزارشدن

to cast the lead : ژرف پيمايى کردن

to cast up : جمع زدن ،حساب کردن

to catch a fly : توپى را ازهواگرفتن ،بل گرفتن

to catch a glimpse of : نگاه مختصرکردن

to catch a likeness : چيزيراديدن ومانند انرادرست کردن

to catch a tartar : با خرس درجوال رفتن

to catch at something : براى رسيدن بچيزى وگرفتن ان کوشش کردن وبدان نزديک شدن

to catch away : ربودن ،گرفتن وبردن

to catch cold : سرماخوردن ،زکام شدن

to catch fever : تب کردن ،دچارتب شدن

to catch fire : اتش گرفتن

to catch hold of : محکم گرفتن

to catch napping : در حال غفلت و بى خبرى گرفتن ،چرت زنان گرفتن

to catch on : دريافتن ،فهميدن ،گرفتن

to catch out a batsman : گوى رادرهواگرفتن وبدين وسيله نوبت را ازدست چوگان زن بيرون کرد

to catch the fancy of : خوش امدن( درنظر)

to catch up : (فرا )رسيدن به ،گرفتن ،ربودن

to cathan an opportunity : فرصت راغنيمت شمردن

to cause to eat : خورانيدن ،خوراندن

to cause to go : واداربرفتن کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود تحقیق درباره اتیلن
دانلود دانلود فایل‌های مجموعه پوستر «امام جماعت باید...» - 1
دانلود دانلود پاورپوینت استان فارس - 85 اسلاید
دانلود دانلودگزارش کارآموزی در زمینه های حشره شناسی و آفت گیاهی
دانلود تحقیق درباره اتوماسيون توسط سيستمهاي نتوماتيك
دانلود دانلود پاورپوینت بودجه از تنظیم تا کنترل - 115 اسلاید
دانلود تحقیق درباره آتشفشان آثار و علائم
دانلود پاورپوینت زیست شناسی 2 فصل 5 گفتار1 پایه یازدهم (نخستین خط دفاعی : ورود ممنوع)
دانلود تحقیق درباره ابيراهي در عدسي
دانلود دانلود پاورپوینت محصولات شیر اسیدی شده - 20 اسلاید
دانلود تحقیق درباره ابزارهايي جهت تجزيه و تحليل تصميمات
دانلود دانلود پاورپوینت شیر سویا - 71 اسلاید
دانلود پاورپوینت آماده با عنوان رمزنگاری
دانلود تحقیق درباره ابرسانا
دانلود دانلود پاورپوینت سوسک باقلا
دانلود دانلود پاورپوینت برخي راهبردها و راهکارهاي افزايش اثربخشي در آبياري سطحي - 15 اسلاید
دانلود دانلود طرح درس سالانه و روزانه مفاهیم پایه و فناوری اطلاعات(96-97)
دانلود پاورپوینت زیست شناسی 2 فصل 4 گفتار2 پایه یازدهم (غده های درون ریز)
دانلود دانلود پاورپوینت 15 شهر سبز - 17 اسلاید