لغات مشابه
to come a mucker : افتادن ،پرت شدن ،به نتيجه نرسيدن ،هيچ شدن

to come about : فراهم شدن ،رخ دادن

to come across : برخوردن به( يابا)

to come again : دوباره امدن

to come along : همراه امدن ،شتاب کردن

to come away : ورامدن ،جداشدن

to come back : برگشتن ،پس امدن

to come by : رسيدن ،نزديک شدن

to come by a thing : چيزيرابدست اوردن

to come down : پايين امدن ،ازپدربه پسر رسيدن

to come down with a run : فرو ريختن ،پايين افتادن ،افت کردن ،تنزل کردن

to come forth : پيش امدن ،جلوامدن

to come in : درامدن ،داخل شدن ،بدردخوردن

to come in first : پيش ازهمه رسيدن ،زودترازهمه رسيدن( درمسابقه)

to come in to collision : تصادف کردن ،تصادم کردن

to come in to line : در صف امدن ،موافقت کردن

to come in to notice : جلب توجه کردن ،ديده شدن ،روى کار امدن ،اهميت پيدا کردن

to come in useful : سودمند واقع شدن

to come into : تصرف کردن

to come into a property : دارايى را بدست اوردن ،مالى را صاحب شدن

to come into effect : مجرى شدن ،قابل اجراشدن

to come into force : مجرايامعمول شدن

to come into operation : داير شدن ،بکار افتادن ،قابل اجراشدن

to come of age : بالغ شدن

to come off : جداشدن ،ورامدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت فصل 7 علوم تجربی پایه هفتم ( سفر آب درون زمین )
دانلود پاورپوینت آشنایی با ابعاد کارآفرینی در سازمان ها
دانلود پاورپوینت فصل هشتم علوم تجربی پایه هفتم (انرژی و تبدیل های آن )
دانلود تحقیق درمورد چغندر قند
دانلود وکتور گرمکن- وکتور پکیج -وکتور کنتور -فایل کورل
دانلود دانلود مقاله استانداردهاي غذايي
دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم علوم تجربی پایه هفتم ( تبادل با محیط )
دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم علوم تجربی پایه هفتم (سفره سلامت )
دانلود برنامه بایگانی فایل ها و پوشه ها
دانلود دانلود مقاله استاندارد و کیفیت
دانلود پاورپوينت با عنوان جامعه شناسی بازی های رایانه ای
دانلود پاورپوينت با عنوان جامعه شناسی بازی های رایانه ای
دانلود دانلود مقاله استاندارد ميوه ها و سبزيها - زردآلو- آئين كار نگهداري درسردخانه (ازمرحله برداشت تانگهداري)
دانلود پاورپوينت با عنوان جامعه شناسی بازی های رایانه ای
دانلود وکتور کبریت -شعله کبریت -فایل کورل
دانلود پاورپوینت آشنایی با ابزارهای جاسوسی
دانلود تحقیق درباره اعتدال و ميانه روي و جهاد با نفس
دانلود پاورپوینت فصل نهم علوم تجربی پایه هفتم ( منابع انرژی )
دانلود دانلود مقاله روش نگهداري ميوه ها و سبزيهاي تازه در سردخانه
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 60 روز