صفحه اصلی

to go one better
برکسى پيش دستى کردن ،روى دست کسى رفتن
کلمات مشابه

to go out of fashion : ديگرمتداول نبودن ،ازمدافتادن

to go out of gear : خراب شدن ،مختل شدن ،ازکارافتادن

to go over : بان سورفتن ،گذشتن ،گذرکردن ،منتقل شدن

to go over the top : درحمله ازسنگربيرون امدن

to go phut : با صدا ترکيدن ،پوچ شدن

معنی to go one better به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود مقاله روش اندازه گیری كلسیم در غذای دام
دانلود دانلود تحقیق روش اندازه گیری كلسیم در غذای دام
دانلود دانلود مقاله روش اندازه‏گیری آهن در خوراک دام و طیور
دانلود روش اندازه‏گیری فسفر در خوراک دام و طیور