صفحه اصلی

to go out of gear
خراب شدن ،مختل شدن ،ازکارافتادن
کلمات مشابه

to go over : بان سورفتن ،گذشتن ،گذرکردن ،منتقل شدن

to go over the top : درحمله ازسنگربيرون امدن

to go phut : با صدا ترکيدن ،پوچ شدن

to go pleasureing : پى حال يا کيف کردن

to go round : به همه رسيدن ،براى همه کفايت کردن ،دورزدن ،ديدنى هاى غير رسمى کردن

معنی to go out of gear به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود کسب درامد هفت میلیون تومان در ماه
دانلود دانلود پاورپوینت سازمان تجارت جهانی
دانلود دانلود پاورپوینت سازمان همكاریهای اقتصادی (اكو)
دانلود دانلود پاورپوینت ادارك و یاد گیری: درك و سازگاری با محیط كار