صفحه اصلی

to go phut
با صدا ترکيدن ،پوچ شدن
کلمات مشابه

to go pleasureing : پى حال يا کيف کردن

to go round : به همه رسيدن ،براى همه کفايت کردن ،دورزدن ،ديدنى هاى غير رسمى کردن

to go shares : عادلانه بخش کردن

to go snacks : عادلانه سهم کردن

to go spell back ward : ازاخرياوارونه همى کردن

معنی to go phut به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مقاله نگاهی ادبی به سوره یوسف (ع)
دانلود مقاله نگاهی به علم از دیدگاه قرآن و احادیث
دانلود مقاله نگرشهای مولكولی و فیزیولوژیكی به تحمل خشكسالی
دانلود "مقاله نگهداری و پشتیبانی، حمل و نقل و طراحی شهری"