صفحه اصلی

to go t. a trial
محاکمه شدن
کلمات مشابه

to go through : مرورکردن ،رسيدگى کردن ،گذشتن از،بحث کردن ،انجام دادن ،رعايت کردن

to go through the mill : ورزيده شدن

to go to : مرورکردن ،رسيدگى کردن ،انجام دادن ،رعايت کردن ،گذشتن از،پيمودن

to go to bed : خوابيدن

to go to gether : بهم امدن ،بهم خوردن ،باهم جوربودن

معنی to go t. a trial به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود آمار (نظرسنجی تلفنی از مردم درباره محرم و عزاداری)
دانلود آمار (نظرسنجی درباره عطار نیشابوری + نمودار)
دانلود بررسی آمار (وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی)
دانلود کتاب انچه هر مدیر باید درباره امنیت فناوری اطلاعات بداند