صفحه اصلی

to go to roost
خوابيدن ،استراحت کردن
کلمات مشابه

to go to school : باموزشگاه رفتن ،درس خواندن

to go to school to : ياد گرفتن يا تقليد کردن از

to go to sea : ملوان شدن

to go to smash : بهم خوردن ،خراب شدن

to go to the bad : خراب شدن ،فاسد شدن

معنی to go to roost به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران
دانلود "تحقیق کار،‌ انرژی، گرما"
دانلود مقاله درمورد ازمون و کالیبراسیون و اندازه گیری
دانلود مقاله درمورد آموزش و توسعه