صفحه اصلی

to lie in a
درکمين نشستن ،کمين کردن
کلمات مشابه

to lie in ruin : ويران بودن ،خراب بودن

to lie like a gasmeter : دروغ بزرگ گفتن

to lie low : قوز شدن ،مردن ،در باب کار خود خاموش بودن

to lie on the back : بر پشت خوابيدن ،طاق باز خوابيدن

to lie on the face : دمر خوابيدن

معنی to lie in a به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود گزارش کاراموزی بررسی چرخدنده ها
دانلود گزارش کاراموزی بررسی دانشگاه آزاد اسلامی
دانلود گزارش کاراموزی بررسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بخش امور پژوهشی
دانلود گزارش کاراموزی بررسی درآمد شهرداری
دانلود گزارش کاراموزی بررسی شركت پارس نخ
دانلود گزارش کاراموزی بررسی شركت ساینا
دانلود گزارش کاراموزی بررسی شورا
دانلود گزارش کاراموزی برق شرکت بین المللی نورآوران شیهین در استان زنجان
دانلود چگونگی ترغیب کردن خوردن قرص آهن برای دانش آموزان مدرسه راهنمایی