صفحه اصلی

to lie low
قوز شدن ،مردن ،در باب کار خود خاموش بودن
کلمات مشابه

to lie on the back : بر پشت خوابيدن ،طاق باز خوابيدن

to lie on the face : دمر خوابيدن

to lie or keep close : پنهان بردن ياماندن

to lie prostrate : روبه زمين خوابيدن ،دمر خوابيدن

to ligate an artery : بستن سرخرگ

معنی to lie low به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود مقاله برنامه های واكسیناسیون گاوهای شیری و گوشتی
دانلود دانلود مقاله بروسلوز یا تب مالت
دانلود بنزوات سدیم مورد مصرف در صنایع غذائی 1 - ویژگیها و روشهای آزمون
دانلود دانلود مقاله بهداشت دام
دانلود دانلود مقاله جوجه کشی بوقلمون
دانلود دانلود مقاله بیماری سل گاوی
دانلود دانلود مقاله بیماری ورم پستان و بهداشت پستان دام
دانلود دانلود مقاله بیماریهای گاوی
دانلود دانلود مقاله بیماری های طیور