صفحه اصلی

to lie or keep close
پنهان بردن ياماندن
کلمات مشابه

to lie prostrate : روبه زمين خوابيدن ،دمر خوابيدن

to ligate an artery : بستن سرخرگ

to limber up : پيش قطار و پس قطار توپ رابهم بستن

to linger on a subject : روعى موضوعى درنگ کردن يا معطل شدن

to link hands : دست بهم دادن

معنی to lie or keep close به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود "پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط"
دانلود پاورپوینت کنترل اتوماتیک
دانلود پاورپوینت اوراق مشارکت
دانلود پاورپوینت پذیرش و خروج از بورس اوراق بهادار
دانلود پاورپوینت صكوك
دانلود تحقیق کنید صفحه 63 کار و فناوری نهم پودمان برق
دانلود تحقیق کنید صفحه 6 کاروفناوری نهم پودمان الگوریتم
دانلود کار کلاسی صفحه 11 کاروفناوری نهم پودمان الگوریتم
دانلود پاسخ فکر کنید و جمع آوری اطلاعات مقایسه کنید و فعالیت فصل نهم پایه نهم