صفحه اصلی

to ligate an artery
بستن سرخرگ
کلمات مشابه

to limber up : پيش قطار و پس قطار توپ رابهم بستن

to linger on a subject : روعى موضوعى درنگ کردن يا معطل شدن

to link hands : دست بهم دادن

to listen to reason : بحرف حساب گوش دادن ،بحرف ايستادن

to listen with rapt attention : با مجذوبيت تمام گوش کردن ،با ششدانگ حواس وغيره

معنی to ligate an artery به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری مشارکت در تصمیم گیری
دانلود مبانی نظری باورها و باورهای مرتبط با مواد مخدر
دانلود سوالات گرامر و درک مطلب زبان با پاسخنامه
دانلود فهرست بها 95 راه و فرودگاه
دانلود فهرست بها ابنیه 95
دانلود دانلود پاورپوینت گزارشهای مالی: مفاهیم سود برای گزارشگری مالی (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)
دانلود دانلود پاورپوینت ترازنامه و مبانی ارزشیابی (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)
دانلود توضیحاتی در رابطه با نرم افزار3DViA و چندین فایل همراه آموزشی
دانلود دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری همراه با رفرنس معتبر و ادبیات