صفحه اصلی

to link hands
دست بهم دادن
کلمات مشابه

to listen to reason : بحرف حساب گوش دادن ،بحرف ايستادن

to listen with rapt attention : با مجذوبيت تمام گوش کردن ،با ششدانگ حواس وغيره

to live a long life : عمر دراز کردن

to live at hack and manger : درفراوانى زيستن

to live en pension : شبانه روزى شدن ،درمهمانخانه شبانه روزى زندگى کردن

معنی to link hands به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود بررسی حاشیه نشینی در تهران (اسلام شهر)
دانلود میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی
دانلود انواع سنسورها و اهمیت كاربرد آنها
دانلود شبیه سازی شكل دهی ورقها با استفاده از فرمول بندی الاستو پلاستیك
دانلود نقش مالیات بر توسعه اقتصادی
دانلود بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR
دانلود پروژه مکانیزاسیون سد شهید یعقوبی
دانلود مفهوم نقطه سر به سر نقدی
دانلود پردازش اطلاعات کلامی