صفحه اصلی

to listen to reason
بحرف حساب گوش دادن ،بحرف ايستادن
کلمات مشابه

to listen with rapt attention : با مجذوبيت تمام گوش کردن ،با ششدانگ حواس وغيره

to live a long life : عمر دراز کردن

to live at hack and manger : درفراوانى زيستن

to live en pension : شبانه روزى شدن ،درمهمانخانه شبانه روزى زندگى کردن

to live extempore : دست بدهن بودن يازندگى کردن ،کردى خوردى زندگى کردن

معنی to listen to reason به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پیشینه پژوهش و مبانی نظری قیمت گذاری
دانلود پیشینه پژوهش و مبانی نظری تفكر استراتژیك
دانلود پیشینه پزوهش و مبانی نظری تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی
دانلود نقشه ویلا - شماره 1
دانلود نقشه ویلا - شماره 2
دانلود نقشه ویلا - شماره 3
دانلود نقشه ویلا - شماره 4
دانلود نقشه ویلا - شماره 5
دانلود نقشه ویلا - شماره 6