صفحه اصلی

to listen with rapt attention
با مجذوبيت تمام گوش کردن ،با ششدانگ حواس وغيره
کلمات مشابه

to live a long life : عمر دراز کردن

to live at hack and manger : درفراوانى زيستن

to live en pension : شبانه روزى شدن ،درمهمانخانه شبانه روزى زندگى کردن

to live extempore : دست بدهن بودن يازندگى کردن ،کردى خوردى زندگى کردن

to live fast : خوش گذرانى کردن ،ولخرجى کردن

معنی to listen with rapt attention به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پروژه کارآفرینی تولید پروفیل پلاستیک
دانلود پروژه کارآفرینی تولید پروفیل رنگی آلومینیوم
دانلود پروژه کارآفرینی تولید پفک نمکی
دانلود پروژه کارآفرینی تولید پمپ ترمز خودرو
دانلود پروژه کارآفرینی تولید پودر گوشت و استخوان (با ظرفیت 300 تن در سال)
دانلود پروژه کارآفرینی تولید پوشال کولر (با ظرفیت 690 تن در سال)
دانلود پروژه کارآفرینی تولید تابلوهای معرق کاری (به ظرفیت 500 تابلو)
دانلود پروژه کارآفرینی تولید ترانس مهتابی 40 وات و 20 وات (با ظرفیت 400000 عدد در سال)
دانلود پروژه کارآفرینی تولید توپ ورزشی