صفحه اصلی

to live in privacy
تنهازيستن
کلمات مشابه

to live in reproach : بخوارى يا مذلت زيستن

to live to oneself : تنها زندگى کردن

to llok (orsee)a : مراقبت کردن ،رسيدگى کردن ،توجه کردن

to load off : بار اندازى کردن ،خالى کردن

to locate the enemy : جاى دشمنى را معين کردن

معنی to live in privacy به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق در اسلام
دانلود ادبیات و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای
دانلود ادبیات و پیشینه تحقیق اختلال نقص توجه بیش فعالی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر كیفیت زندگی كاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی
دانلود پاورپوینت پی دی اف شده قرارداد ھای EPC
دانلود پاورپوینت استرس و تحلیل رفتگی مدیران و کارکنان
دانلود پاورپوینت بیمه بدنه اتومبیل
دانلود پاورپوینت بیمه درمان
دانلود پاورپوینت تورم و بیمه