لغات مشابه
to live to oneself : تنها زندگى کردن

to llok (orsee)a : مراقبت کردن ،رسيدگى کردن ،توجه کردن

to load off : بار اندازى کردن ،خالى کردن

to locate the enemy : جاى دشمنى را معين کردن

to lock off : جدا کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
:: دانلود دانلود چگونه دانش آموزان آموزشگاه را به شرکت در نماز جماعت آموزشگاه علاقه مند سازم
:: دانلود دانلود چگونه کاربرد و تجلی اخلاق را که از مباحث مهم ادبیات تعلیمی است به دانش آموزان آموزشگاه بیاموزم
:: دانلود "دانلود چگونه مشکلات دانش آموز دو زبانه ام را در ادای صحیح کلمات، نحوه برقراری ارتباط صحیح و درک موقعیت مکانی مدرسه برطرف نمایم"
:: دانلود دانلود چگونه اضطراب و دلهره را در درس علوم تجربی برطرف سازم
:: دانلود دانلود چگونه همکارانم را به درس پژوهی در آموزشگاه علاقه مند سازم
:: دانلود دانلود چگونه دانش آموزم را به درس دین و زندگی علاقه مند ساخته و مسائل دینی را در او نهادینه سازم
:: دانلود "دانلود چگونه به کمک راهکار های حیاط پویا، ورزش صبحگاهی دانش آموزانم را به فعالیت های بدنی هدفمند و مفید راغب سازم"
:: دانلود دانلود چگونه مشکل حواس پرتی را در کلاس از بین ببرم
:: دانلود تحقیق طرح درس ششم دبستان بر اساس الگویE5
:: دانلود هورمون ها و دستگاه غدد درون ریز
:: دانلود دانلود نرم افزار تایپ شکسته نستعلیق


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام