صفحه اصلی

to locate the enemy
جاى دشمنى را معين کردن
کلمات مشابه

to lock off : جدا کردن

to lock out : پشت در( يا بيرون ) نگاه داشتن

to lodge a complaint : شکايت کردن ،عرضحال گله گذارى تسليم کردن

to lodge an a : عرضحال استيناف دادن

to look a bout : بهر سو نگاه کردن ،اطراف کار را پاييدن

معنی to locate the enemy به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود تاثیر قوه قاهره بر مسؤولیت در قلمرو حمل ونقل دریایی
دانلود سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی آزمون آموزش و پرورش
دانلود Cmd Refrence CCNA
دانلود بهترین و جامع ترین منبع سوالات تخصصی آزمون های استخدامی رشته های زیست شناسی-میکروبیولوژی-ژنتیک -بیوشیمی و....
دانلود بهترین و جامع ترین منبع سوالات تخصصی آزمون های استخدامی رشته عمران
دانلود سوالات آزمون های استخدامی آموزش و پرورش کلیه رشته ها سال های 89-86-84
دانلود فرآیند جلسه مشاوره و درمان
دانلود فرهنگ
دانلود فرهنگ از دیدگاه مراجع