لغات مشابه
to mill flour : ارد درست کردن

to mince matters : در پرده سخن گفتن ،از گفتن راستى فرو گذار کردن

to misbehave oneself : درست رفتار نکردن ،بى ادبى کردن

to miss a mark : نشانى را نزدن ،خطا کردن

to miss fire : در نرفتن از تفنگ ،کامياب نشدن ،نرسيدن

to miss plant : سبز نشدن

to miss the buy : فرصت را ازدست دادن

to mop up : خشکاندن ،برداشتن ،پاک کردن ،سر کشيدن ،کلک چيزى را کندن

to mope a way : به افسردگى و پکرى گذراندن

to more than : به بيش از , بوه بيش از

to morrow week : از فردا يک هفته

to move a bout : پيوسته جاى خود را تغيير دادن

to move about d,sji o,nvh jyd : ير دادن

to move in : بخانه تازه اسباب کشى کردن

to move laughterin : بخنده انداختن

to move on : از جاى خود تکان دادن ،وادار به حرکت کردن

to move to anger : خشمگين کردن

to move to pity : به رقت اوردن

to muck a bout : ول گشتن ،بيهوده وقت گذراندن

to muddle on : با تسليم به پيشامد زندگى کردن

to muff a ball : از بى دست و پايى توپ را نگرفتن

to mug up : به زور در مغز خود فرو کردن

to mull a mull of : خراب کردن ،سر هم بندى کردن ،داغ کردن و اميختن با ادويه و قند

to multiply 4 by nothing : 4را با صفر ضرب کردن

to my a : به حساب من

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت با عنوان نظام بهداشت و درمان برزیل
دانلود تحقیق درباره برنج
دانلود پاورپوینت با عنوان بهداشت آب
دانلود تحقیق درباره برنامه نویسی خطی
دانلود دانلود پاورپوینت سیستم عامل لینوکس اوبونتو
دانلود تحقیق درباره برنامه ريزي
دانلود پاورپوینت با عنوان بهداشت روانی زنان
دانلود تحقیق درباره برگ
دانلود تحقیق درباره برق
دانلود پاورپوینت با عنوان بهداشت محيط مدارس
دانلود پی دی اف در مورد ایمنی نصب داربست
دانلود تحقیق درباره بررسي و نقش شوراي اسلامي در بشر و اهداف
دانلود تحقیق درباره بررسي وضعيت مس
دانلود تحقیق درباره بررسي و مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر
دانلود برنامه ادیسون
دانلود تحقیق درباره بررسي ميزان ارتقاء بهره وري در شركت
دانلود تحقیق درمورد صنعت نساجي
دانلود تحقیق درباره بررسي موانع و ارائه راهكارهاي توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ايران
دانلود تحقیق درباره بررسی قطعات و عملکرد آلترناتور نیسان جونیور 2000
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 61 روز