صفحه اصلی

toe weight
ورزش : وزنه فلزى وصل به سم جلويى اسب در ارابه رانى براى تنظيم گامهاى اسب
کلمات مشابه

toe in : علوم مهندسى : زاويه تو - اين

toe off : ورزش : جدا شدن پنجه پا از زمين

toeless : بدون پنجه

toenail : ناخن انگشت پا

toeplate : نعل پنجه کفش

معنی toe weight به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود گزارشات انجام آزمایشات میكروبیولوژی محیطی
دانلود دانلود انتخاب روشی مناسب جهت بازسازی خلاءهای آماری بارندگی
دانلود دانلود وقوع سیلاب و آثار مخرب آن
دانلود دانلود طرح توجیهی تولید لوله و پروفیل