صفحه اصلی

transverse process
زائده جانبى ستون فقرات
کلمات مشابه

transverse reinforcement : عمران : ارماتور عرضى

transverse scale : معمارى : مقياس عرضى

transverse stress : علوم مهندسى : تنش عرضى

transverse test specimen : علوم مهندسى : نمونه ازمايش عرضى

transverse transversal : معمارى : تراگذر

معنی transverse process به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود نقش ارث در بزهكاری
دانلود تحقیق وکیل و وکالت
دانلود بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان
دانلود رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان