صفحه اصلی

trap shoot
ورزش : تيراندازى به هدفهاى متحرک
کلمات مشابه

trap shot : ورزش : ضربه به گوى از محدوده ماسه اى

trap to a cellar : معمارى : دريچه زيرزمين در بيرون بنا

trap door : عمران : دريچه

trapes : زن شلخته ،زن پچل

trapeze : ذوذنقه

معنی trap shoot به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی
دانلود نمونه قرارداد خرید کالا
دانلود نمونه قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه
دانلود نمونه قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت كلیدی