صفحه اصلی

trap to a cellar
معمارى : دريچه زيرزمين در بيرون بنا
کلمات مشابه

trap door : عمران : دريچه

trapes : زن شلخته ،زن پچل

trapeze : ذوذنقه

trapezium : شبيه ذوذنقه ،چهار پهلو،چهار ضلعى غير منظم

trapezium distortion : الکترونيک : اغتشاش ذوزنقه اى

معنی trap to a cellar به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت رهبری در سازمان و کاربردهای آن
دانلود پاورپوینت گروهها در سازمان
دانلود "پاورپوینت مدیریت تعارض سازمانی، فشار عصبی و خلاقیت"
دانلود پاورپوینت موضوع رفتار سازمانی