صفحه اصلی

trapezoidal
ذوزنقهاي
کلمات مشابه

trapezoidal end sill : معمارى : استانه پاياب ذوذنقه اى

trapezoidal law : معمارى : قانون ذوذنقه اى

trapezoidal rule : قاعده ذوزنقه اي

trapezoidal thread : علوم مهندسى : دنده هاى ذوزنقه اى

trapezoidal weir : معمارى : سرريز ذوذنقه اى

معنی trapezoidal به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق پرستاری بیماران همودیالیزی
دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تصور بدنی
دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق جوسازمانی
دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سرسختی روانشناختی