صفحه اصلی

trial on merits
قانون ـ فقه : رسيدگى ماهوى
کلمات مشابه

trial on procedural matters : قانون ـ فقه : رسيدگى شکلى

trial order : بازرگانى : سفارش ازمايشى

trial rate : بازرگانى : درصد ازمايش يک محصول

trial run : استفاده ازمايشى( از هر چيز)

trial trip : مسافرت ازمايشى يا امتحانى

معنی trial on merits به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مقاله I2C Protocol ویژگی ها و کاربرهای آن در صنعت
دانلود تحقیق بحران هویت جنسی
دانلود سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش
دانلود مشاركت تجارتی (جوینت ونچر)