صفحه اصلی

trousers
ازار , شلوار
کلمات مشابه

trousseau : جهاز عروس ،جامه يا رخت عروس

trout : قزل آلا , ماهي قزل آلا

trouty : داراى تعداد زيادى ماهى قزل الا

trouvere : شاعر رزمى شمال فرانسه در سده يازدهم

trove : چيز پيدا شده ،گنجينه ،تحفه

معنی trousers به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود رهنمود های نمره گذاری پرسشنامه موقعیت های زناشوئی (MSS)
دانلود پرسشنامه زمینه یاب ارزش های ازدواج
دانلود سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر
دانلود پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه