صفحه اصلی

trray
ماندن ،منتظر شدن ،دير کردن ،منتظر( چيزى) شدن
کلمات مشابه

trs 80tm microcomputer : کامپيوتر : ريزکامپيوتر ¹TRS-8

trsdos : کامپيوتر : Tandy Radio Shack Disk Operating Systemسيستم عاملى براى ريزکامپيوتر ¹radio shack TRS-8

truancy : طفره زني

truant : مکتب گريز

trubleshoot : عيب زدايى ،رفع عيب

معنی trray به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود جزوه ریخته گری 1‏
دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق زانو درد در سالمندان
دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرطان پستان
دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق فشار مراقبتی
دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت خدمات بیمارستانی
دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت زندگی کودکان سرطانی
دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق دوران بین کودکی و بزرگسالی (نوجوانی)
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مقایسه توانایی علمی دانش آموزان با دانش آموزان دیگر هم کلاسی
دانلود کاملترین نسخه سوالات ایین نامه راهنمایی ورانندگی سال 96