صفحه اصلی

trs 80tm microcomputer
کامپيوتر : ريزکامپيوتر ¹TRS-8
کلمات مشابه

trsdos : کامپيوتر : Tandy Radio Shack Disk Operating Systemسيستم عاملى براى ريزکامپيوتر ¹radio shack TRS-8

truancy : طفره زني

truant : مکتب گريز

trubleshoot : عيب زدايى ،رفع عيب

truce : متارکه جنگ

معنی trs 80tm microcomputer به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل پنجم
دانلود پاورپوینت کتاب هوش مصنوعی رهیافتی نوین
دانلود پاورپوینت خانواده
دانلود پاورپوینت طرح جامع (ساختاری) بندرعباس با رویکرد راهبردی
دانلود پاورپوینت اصول تربیت فرزندان
دانلود پاورپوینت فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار
دانلود پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری
دانلود پاورپوینت داده کاوی در مدیریت داده و کامپیوتر
دانلود پاورپوینت پیاده‌ سازی مدیریت دانش