صفحه اصلی

truant
مکتب گريز
کلمات مشابه

trubleshoot : عيب زدايى ،رفع عيب

truce : متارکه جنگ

truck : چرخ باربري , ماشين باري , کاميون , واگنروباز , اتومبيل باري , بارکش , معامله خرده ريز

truck 1 : مبادله کردن ،عوض کردن ،دوره بردن ،با دوره گردى فروختن ،اشغال ،مهمل

truck 2 : بارکش ،واگن روباز،با کاميون بردن ،چرخ باربرى در ايستگاه راه اهن

معنی truant به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مقاله درمورد اندازه گیری و کنترل کیفیت در جهان
دانلود مقاله درباره اجزاء ساختمان (پی نواری)
دانلود ارزیابی رفتار تنش - كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خودكنترل
دانلود مقاله درباره آجر سبک
دانلود مقاله درباره آزمكانیك خاك موضوع: آزمایش دانه بندی خاک
دانلود قنات در ایران
دانلود مقاله درباره آئین نامه ساختمانی
دانلود سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك
دانلود مقاله بتن در كارگاه های ایران